Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Sianów

Poradnik Klienta

Brak wykwalifikowanych pracowników na zbytu to konsekwencja dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, za którym nie nadąża podaż siły roboczej. Zatrudnienie gościa z Ukrainy jest rozwiązaniem, które chwalą sobie rodzimi przedsiębiorcy, poszukujący określonych nauk i odporności. Angaż Ukraińca od ostatniego roku odbywa się na bazie tzw. procedury uproszczonej.

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Kołobrzeg

Z czego zacząć?

Obywatele Ukrainy potrafią być brani na bazie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pisania czynności cudzoziemcowi, co eliminuje konieczność ubiegania się o prawo na pracę. Procedura uproszczona redukuje czas, związany załatwianiem formalności do minimum, gdyż powiatowy urząd pracy nie musi wykonywać tzw. testu rynku pracy, czyli sprawdzać czy chcenia pracodawcy potrafią być spełnione na własnym rynku. W oświadczeniu pan musi określić, że czas zatrudnienia Ukraińca nie przekroczy 6 miesięcy w ruchu kolejnych 12 miesięcy. Ponadto prace, które będzie wykonywał człowiek nie mogą dotyczyć prac sezonowych, na które należy uzyskać odrębne zezwolenie. W ich przypadku zatrudniający musi wykazać, iż nie zlokalizował na własnym rynku pracy odpowiednich chętnych do ostatniego typu robót. Usługa w rekrutacji pracowników z Ukrainy można osiągnąć, dzięki profesjonalnym firmom rekrutacyjnym, takim jak Polsko Niemiecka Giełda Pracy sp zoo. Następnie starosta wystawia danie na okres maksymalnie 9 miesięcy w roku, i pracownik nie może pracować tanio niż nowe osoby, wykonujące podobną pracę. Oświadczenie stosuje się z ceną 30 zł.

zamów kuriera Expres poczta

 

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Kołobrzeg

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego Ukraińca

Aby gość mógł otrzymać wizę na tworzenie czynności zatrudniający potrzebuje mu przeznaczyć oryginał ww. oświadczenia. Następnie Ukrainiec dodaje go do wniosku wizowego w konsulacie w świecie swojego codziennego pobytu. W dniu rozpoczęcia pracy przedsiębiorca musi zawiadomić pisemnie ważny dla środowiska swojej siedziby powiatowy urząd pracy, który wcześniej w sezonie rejestracji wniosku wpisuje oświadczenie o oddaniu do budowania czynności cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Jeśli Ukrainiec nie stawi się praktyce w okresie 7 dni od dnia rozpoczęcia zatrudnienia określonego w ewidencji oświadczeń, pracodawca jest cel poinformować właściwy urząd pracy,

zobacz również Giełda Pracy

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Kołobrzeg

Gdy przejdziemy przez pierwsze formalności powinniśmy wiedzieć o tym, że:

– obcokrajowiec może pracować czynność przez okres 6 miesięcy (w system ciągły) w sezonie 12 miesięcy;

– w terminach krótszych, a z zastrzeżeniem, iż ich suma nie że stanowić większa niż 6 miesięcy w ruchu 12 kolejnych, następujących po sobie miesięcy;

– 6 miesięcy jest lekkie 180 dniom.

O czym należy pamiętać

Po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu pisanej czynności cudzoziemcowi można je przedłużyć, ubiegając się o prawo na produkcję w ramach procedury standardowej lub uproszczonej. Wzięcie spośród tej nowej jest możliwe, jeśli Ukrainiec przed złożeniem wniosku o danie dania na sztukę był zaangażowany w oparciu o umowę o pracę. Ponadto stanowisko, które ma obcokrajowiec musi być podobne spośród aktualnym w oświadczeniu, odkładanym na startu zatrudnienia. Jeśli zatrudnienie było oparte np. o umowę-zlecenie to wszystka droga stanowi o moc większa i wymaga złożenia staroście danej o polskim rynku pracy. W sukcesie zmiany miejsca lub formy zatrudnienia należy złożyć nowe oświadczenie dla turysty.

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Kołobrzeg

Gdzie szukać dobrych pracowników

Zatrudnienie Ukraińca dokonuje się na bazie pisemnej umowy między obiema ścianami oraz ogranicza się z szeregiem obowiązków, identycznych gdy w sukcesie zatrudnienia Polaka, takimi jak prowadzenie podatku ciepłego i składek emerytalno-rentowych czy zgłoszenie do Sklepu Ubezpieczeń Społecznych. Mimo pewnych ułatwień proces zatrudnienia Ukraińca jest wówczas koniec skomplikowany, i kolejnym odcinkiem jest selekcja chętnych do pracy, co stanowi miejscem ciężkim i czasochłonnym. Dużo spośród ostatnich formalności, jaki również odszukanie dobrych kandydatów pomoże załatwić Polsko Niemiecka Giełda Pracy sp zoo z stolicą w Zielonej Górze, jaka oferuje pomożenie w szukaniu dobrych pracowników do pracy.

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Kołobrzeg

zobacz również Jak Zatrudnić Pracownika z Ukrainy

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments