Rozliczenie PIT Tychowo

W dniu 30 kwietnia 2020 r. upływa termin złożenia zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) za 2019 r. oraz rozliczenia się z tytułem z skarbowym, w wypadku jeśli z ww. zeznania wynika kwota podatku do ceny. Podatki to rejon, w którym terminów należy dotrzymywać, ponieważ każde naruszenia mogą zbierać się […]

Continue Reading

Rozliczenie PIT Tychowo

W dniu 30 kwietnia 2020 r. upływa termin złożenia zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) za 2019 r. oraz rozliczenia się z tytułem z skarbowym, w wypadku jeśli z ww. zeznania wynika kwota podatku do ceny. Podatki to rejon, w którym terminów należy dotrzymywać, ponieważ każde naruszenia mogą zbierać się […]

Continue Reading